غیاث آبادی و تحریف نوشته دیودور سیسیلی

http://img4up.com/up2/61172716817598877135.jpg

همانگونه که مشاهده میشود آقای غیاث آبادی نام کوروش را ذکر میکند اما عبارت «تابدان روز» را حذف میکند و همچنین عبارت "پادشاهی خود " را اضافه میکند که بدروغ نشان دهد اینهمه ثروت در دوران کوروش بدست آمده است. سپس عبارت دیودور که میگوید اینها همه از درآمدهای پارسیان بوده است را به غارت تبدیل میکند ! و همچنین تالان نقره  را  مینویسد مجموعا ۳۶۰۰۰۰۰کیلو طلا و نقره که غلط است چراکه دیودور نسبت طلا به نقره را حساب کرده است و میشود۳۶۰۰۰۰۰کیلو نقره و نه طلا!

 

این نوشتار بخشی از یک نوشتار طولانی تر بود. برای دیدن نوشتار کامل رجوع کنید به:

نقد مقاله ی « کوروش و مصادره اسناد تاریخی» از مرادی غیاث ابادی ۱

/ 2 نظر / 185 بازدید

دروغ گو (روی صحبتم با غیاث آبادی بود)