از گئومات تا داعش: سوء استفاده از مذهب و کشتار

متأسفانه در منطقه ما همواره سوء استفاده از مذهب رواج داشته است.

زمانی گئومات مغ پرستشگاه های دیگر ادیان را ویران میکرد و مال مردم را به زور از آنها می گرفت و به دنبال آن بود که تاج و تخت را با هر روشی که شده است بدست آورد.

گئومات به دنبال ساختن مشروعیت دروغین برای خود بود و خود را پسر و جانشین کوروش بزرگ خواند که در میان طیف های مختلف عصر باستان جایگاه قابل احترامی داشت. اما با توجه به تفاوت رفتار و کردار گئومات با کوروش به زودی دروغش بر ملا شد و به سادگی خطر وی دفع شد. کوروش به خاطر دادگری، احترام به ادیان و بازسازی پرستشگاه ها شهرت و محبوبیت پیدا کرده بود اما گئومات پرسشگاه ها را ویران کرد و ظلم و ستم آغاز نمود.

طبیعی است وقتی مردم و بزرگان این تفاوت رفتار را می دیدند متوجه می شدند که خبری است. به جز مافیای ضعیفی که گئومات تشکیل داده بود، افراد زیادی او را یاری نکردند. بعد ها هم مشخص شد که پسران کوروش همه از دنیا رفتند و گئومات با دروغ و فریب به دنبال قدرت بود.

گئومات با یک شورش مافیایی نا آرامی ها و ضرباتی را وارد کرد اما خوشبختانه با هشیاری و همبستگی مردم و بزرگان خطرش ظرف یک سال رفع شد.

امروز هم عده ای هستند که جریان مشابهی دارند و می خواهند با دروغ و سوء استفاده از دین به قدرت برسند. آنها مردم بی گناه را مشرک می خوانند، پرستشگاه های آنان را ویران می کنند و اموال آنها را به زور به دست می آورند و کشتار زیاد انجام می دهند. طبیعی است که چنین گروه هایی باعث نا آرامی منطقه می شوند و ضرباتی می زنند اما این گروه های مافیایی هم به امید خدا با هشیاری و همبستگی مردم و بزرگان به زودی کنار خواهند رفت.

/ 1 نظر / 247 بازدید
ساولان

کاملاً درست می فرمایید این جریان پورپیرا/غیاث آبادی یک جریان مافیایی مورد حمایت پان ترکیسم/ پان عربیسم وابسته به وهابیت و صهونیستی است. بنده در غرب کشور ساکن هستم و در این مدت بارها ماشینهایی با آرم داعش دیدم که متاسفانه حتی در جاده بین اردبیل و آستارا هم مشاهده شدند. وقت آن است که تساهل و تسامح را در مورد این افراد به اتمام رسانده و با کمک سربازان امام زمان منابع مالی و حامی اینها را هر چه زودتر پیدا کنم و بساط حرکتهای تروریستی فرهنگی را بر چینیم که اینها خود تئوریزه کننده خشونت علیه شیعیان و اختلاف انداز بین شیعه و سنی و دیگر شعب اسلامی هستند.