سرباز پارسی و مادی دست در دست هم بر دیوار تخت جمشید (پاسخ به غیاث آبادی)

گرفته شده از: پاسخ به غیاث آبادی

آقای غیاث آبادی ادعایی نموده اند در نوشته ای به نام  رنجهای بشری شماره ی ۲۲ که به شرح زیر می باشد:

کشور و تمدن ایرانی مادها چنان به دست کورش بزرگ نابود و غارت شد که تقریباً هیچ یادمانی از آن برجای نمانده است. نه اثری از خط و زبان و قوانین، و نه نشانه‌ای از هگمتانه و دیگر شهرهای بزرگ. تباهی ماد چنان گسترده بود که امروزه عده‌ای از پژوهشگران بر این گمانند که چیزی با نام تمدن ماد وجود خارجی نداشته است.

و اما پاسخ ایشان به شرح زیر می باشد :

 در پاسخ  فقط و فقط شما گرامیان را ارجاع می دهم به میراث هخامنشی در تخت جمشید و سنگ نگاره هایی که سربازان پارسی و مادی را یک در میان در کنار یکدیگر نشان می دهد. سربازانی  پاسدار جاوید این آب خاک و شیرانی غران در برابر هجوم بیگانگان در دفاع از این خاک پاک

/ 1 نظر / 182 بازدید
az

به لبه پایین عکس دوم توجه کنید . گل های سمت راست هنوز کنده کاری نشده اند !!