درد های بشری ۳: دست آورد های تمدنی

هزاران سال بشر با هوش و توان خود، تمدن های زیادی را بوجود آورد و دستاورد های نیکی را به یادگار گذاشت.به راستی زحمات زیادی برای ایجاد چنین تمدن هایی صورت گرفته است.

اما همیشه عده ای تخریب گرا به منافع ایدئولوژیک توجه کردند و با صحبت های بیهوده درباره تمدنها، شاید قصد داشتند سدی در برابر بهره گیری از دستاوردهای تمدنی شوند.

/ 3 نظر / 42 بازدید
وحید

[گل]

داریوش

افسوس که تمدن ما تا این حد ناشناخته مونده و عده ای بی خرد میخوان نابودش کنن

نفس

هر تمدن و حکومتی مخالف داره ولی انسان خودش باید با عقلش اصالتشو حفظ کنه ولی افسوس از ما.....