خشم‌آلود، هتاکانه، بی‌ادبانه

گرفته شده از: پاسخ به غیاث آبادی

آقای غیاث آبادی ادعایی نموده اند در نوشته ای به نام  رنجهای بشری شماره ی ۳۳ که به شرح زیر می باشد:

واکنش‌های خشم‌آلود، هتاکانه، بی‌ادبانه و مهاجمانه‌ای که در روزهای اخیر برخی از کورش‌پرستان در مواجهه با سلسله نوشته‌های «رنج‌های بشری» از خود نشان دادند، علاوه بر اینکه حاکی از تأثیر عمیق نوشته‌هایم بوده، محاسن دیگری هم داشت: کورش‌پرستان به خوبی نشان دادند که اشخاصی مهاجم، هتاک، دشمن آزادی بیان، دشمن حقوق بشر، کم‌تحمل و تمامیت‌خواه هستند.

و اما پاسخ ایشان به شرح زیر می باشد :

آقای غیاث آبادی رطب خورده منع رطب کی کند؟ نگاهی به کلمات گهربار خود بیاندازید… «کورش پرست»، «هتاک»، «دشمن آزادی بیان»، «دشمن حقوق بشر»، «کم تحمل»، «تمامیت خواه» و…. تک تک این کلمات آیا جز توهین و تهمت است؟ 
اگر توهین کردن به زعم خودتان نشان دهنده به هدف نشستن حرف و تلافی کردن است باید گفت که آقای «پژوهشگر»! خود شما هم که مشغول به تلافی کردن هستید… تاریخ و مفاهیم ابتدایی اجتماعی تبدیل به ابزار شما در یک بازی کودکانه شده‌اند. بهتر است لحظه‌ای به خود بیاید و سقوط آزاد را حس کنید

/ 2 نظر / 51 بازدید
از کوروش پرستی متنفرم

حرف درستی زده و شما هم جروابی ندارید جار و جنجال راه انداختید . در زن ستیزی هخامنشیان همین بس که تصویر زنی بر روی کتیبه ها وجود نداره . در مورد بهشت و جهنم زرتشتیها هم چیزهایی خواندم که مو بر تن انسان سیخ میشه . لعنت به رضا قلدر که این اراجیف کوروش پرستی رو در این مملکت نشر و رواج داد .

آذربايجان ايگيدي

در كنار پاسخ صاحب فرزانه‌ي سايت به شخص (از کوروش پرستی متنفرم) ميخواستم اضافه كنم كه ما هم كورش رو نميپرستيم،اما بي احترامي و تعرض ناجوانمردانه به ساحت كورش رو هم نميپذيريم. ما همان خدايي را ميپرستيم كه همواره در آغاز كتيبه هاي هخامنشي ابتدا از آن ياد ميشود. اما در پاسخ اينكه زن ستيزي گفته ايد، بهتر است به گل نبشته هاي باروي تخت جمشيد اثر استاد ارفعي مراجعه كنيد تا شاهد باشيد چگونه حقوق زنان و مرداني كه در پارسه كار ميكردند بدون توجه به جنسيت به مساوات پرداخت ميشده، و اينكه چطور يك زن سركارگر چندين مرد بده! (لطفن بي مطالعه سخن نگوييد كه جز بي اعتباري خودتان چيزي عايدتان نميشود) اما اينكه چرا تصاويري از زنان در «نقش برجسته» هاي پارسه نيست دلايل زيادي دارد، واضحترين آنها اين است كه زنان به عنوان ناموس ايراني به حساب مي آمده. اما در يك جا فقط تصويري از يك زن در تخت جمشيد وجود دارد، با توجه به غرض وزي شما محل آن را نميگويم ، باشد كه در جستجوي آن به حقايق بيشتري پي ببريد. همچنين از ديد شما چون سپاهيان هخامنشي مرد بوده اند و نه زن جزو زن ستيزي است. پس بهتر است چادرتان را سر كرده وسانديستان را ميل كنيد!