درد های بشری ٧: یورش بر تاریخ و فرهنگ مردمان

زمانی نه چندان دور، استثمارگران و سلطه جویان، به مردمان گوناگون حمله نظامی می کردند و سلطه خود را بر آنها تحمیل می کردند اما امروز چنین اقداماتی هزینه های زیادی دارد، در نتیجه سلطه طلبان به تاریخ و فرهنگ ملت ها حمله می برند تا آنها زیر سلطه خود در آورند.

/ 0 نظر / 250 بازدید