خردمند کیست؟!

رضا مرادی غیاث آبادی در یکی از مطالب خودش می نویسد:

محبوبیت زیاد در یک جامعه احساساتی و زودباور به خودی خود نشانه هیچ امتیازی نیست. بسیاری از آنانی که با شعارهای عدالت و انسانیت و رفاه و رستگاری بشریت جلو آمدند، چیزی بیش از مردم‌فریبان چرب‌زبان نبودند. در چنین جوامعی هیچکس به اندازه رمالان و خرافه‌پردازان و شیرین‌زبانان محبوبیت عمومی و هواداران آتشین ندارد و هیچکس به اندازه اهل خرد منفور و مطرود نیست.

محبوب‌ها و منفورها، رضا مرادی غیاث آبادی، یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱

 

اینکه به راستی منظور آقای غیاث آبادی کدام جامعه می باشد؛ به صورت روشن بیان نشده است. اما می توان پنداشت منظور وی جامعه امروز ماست. به نظرم می رسد ایشان بدون در نظر گرفتن طیف های گوناگون فکری چنین مواردی را بیان کردند. به هر حال به نظر بنده حداقل در جامعه ما اینگونه نیست که افراد رمال بسیار بسیار محبوب باشند و هر کس که اهل خرد باشد منفور و مطرود است.

انسان های بزرگی مانند پیامبران، دانشمندان و شاعران بسیار محبوب هستند و انصافا محبوبیت عمومی دارند. با فرض اقای غیاث آبادی می توان آنها را در دسته رمالان و خرافه پردازان دانست و لابد افرادی مانند آدم کشان، دزد ها و معتادان در صف خردمندان هستند!!

تنها در یک حالت فرض ایشان درست می شود که ایشان افراد خردمند را افرادی مانند خودشان تصور کردند و البته متوجه شدند که چقدر در جامعه منفور و مطرود می باشند.

/ 2 نظر / 56 بازدید

بسیار قشنگ بود

بيدار

فک کنم کم کم غياث آبادى از دروغ گفتن خسته شده و ديگه کمتر ازون حرفا غلطش ميزنه