این تغییر دیدگاه رضا مردای غیاث آبادی برای چیست؟

گرفته شده از: مهر آریایی

نوشته های رضا مرادی غیاث آبادی در سال ۱۳۹۱

منشور کورش و ادعای نخستین متن حقوق بشر جهان

اشرف پهلوی در سال ۱۳۴۸ خورشیدی، ضمن دعوت از تعدادی حقوقدان و برگزاری مراسمی در پاسارگاد، از منشور کورش با عنوان «منشور آزادی» و «نخستین منشور جهانی حقوق بشر» یاد کرد و ترتیبی داد تا نام کورش به عنوان «نخستین بنیاد‌گذار حقوق بشر جهان» بر سر زبان‌ها بیفتد. در حالیکه چنین ادعایی نمی‌توانست درست باشد و محتوای منشور کورش ارتباط و شباهتی با مفهوم امروزی یا دیروزی حقوق بشر ندارد.

 

نوشته های رضا مرادی غیاث آبادی در سال های ۱۳۸۵- ۱۳۸۹

منشور کورش هخامنشی، کهن‌ترین بیانیه حقوق بشرِ شناخته شده جهان و سند سربلندی ایرانیان از همزیستی آشتی‌جویانه و گرامیداشتِ باورها و اندیشه‌های همه مردمان تابعه در هنگامه بنیادگذاری نخستین امپراطوری جهان است. دنیای باستان همواره از آتش جنگ‌ها و یورش‌های بی‌پایان در رنج بوده است و کشورهای آشتی‌جو نیز ناچار بوده‌اند تا برای رهایی مردمان خود از تاخت‌و‌تاز‌های همیشگی همسایگان ناآرام، به رویارویی و چیرگی بر آنان بپردازند. اما مهم این است که پیروزمندانِ میدان نبرد و چیره‌شدگان بر شهرها، چگونه با سپاه شکسته و مردم فرودست رفتار می‌کرده‌اند؟‌ تاریخنامه‌های بشری بازگوکننده رفتار نیک کورش بزرگ، پادشاه نیرومندترین کشور آنروز جهان، و کنش‌های ستیزنده دیگر فرمانروایان گیتی بوده است.

جهان امروز، نه با چشمداشت بر خاک سرزمین‌ها، که با تاختن بر اندیشه، باورها، غرور و هویت ملی مردمان، چیرگی بر آنان را در سر می‌پروراند. مردمانی که باورها و هویت ملی و تاریخی خود را به فراموشی سپارند؛ مردمانی که نیازمند دانش و فن‌آوری کشورهای دیگر باشند؛ شکست‌خوردگان جهان امروزند. پیشینیان ما گذشته‌ای سرافرازانه برای ما به ارمغان نهادند. ما برای فرزندان آینده خود چه دستاوردی داریم و برای شکسته نشدن در جهانِ سخت نامهربان امروز، چه راه‌هایی اندیشیده‌ایم؟

/ 3 نظر / 53 بازدید

فكر كنم براي اين است كه تحقيق كرده و ديده حقايق نه انيست كه كوروش پرستان ميپندارند . خدا را شكر كه به حقايق اگاهي يافته ( از اين منظر قضيه را نگاه كنيد )

بيدار

پژوهش گرايى که تا اين حد نظرشون. تغيير ميکنه به حرفشون. هيچ اعتبارى نيست از کجا معلوم دوباره حرفش تغيير نکنه؟

athar

این آقای غیاث آبادی که روزی نگران تاختن بیگانگان بر اندیشه، باورها، غرور و هویت ملی بود امروز خودش شکست خورده این میدان شده و غرور و هویت ملی خودش را از دست داده است. ایشان نیازمند دانش کشور های دیگر شده است چرا که از پژوهش های انیرانیان برای نابودی فرهنگ و تمدن ایران بهره می برد. تازه معنای استوره ها را می فهمم که چگونه ضحاک در ابتدا آدم خوبی بود و سپس آنطور مغز جوانان را می بلعید!!