تناقض گویی غیاث آبادی / نام کوروش در شاهنامه نیامده؟!

البته غیاث آبادی در ادامه می نویسد:

و یا اینکه کورش ناشناخته‌تر و بی‌اهمیت‌تر از آن بوده که نامش به گوش فردوسی رسیده باشد.

بنگرید به: رنج‌های بشری ۱۰، رضا مرادی غیاث آبادی،  پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۱

 

در پاسخ به این ادعای آقای غیاث آبادی باید گفت، همانگونه که نام «اَرتَخشَتر» (اردشیر) و یا «ییم خش ئت»(جمشید) به صورت دست نخورده در شاهنامه نیامده است، نام کوروش هم به صورت دست نخورده در شاهنامه نیامده است. (کوروش نامی است که از کتیبه های باستانی به دست آمده و نام هایی شبیه کوروش در منابع یونانی، یهودی و ایرانی وجود دارد)

روایت های مربوط به کوروش در جای جای شاهنامه به چشم می خورد و می توان گفت «فریدون» و «کیخسرو» در شاهنامه بیشترین آمیختگی را با «کوروش» دارند.

برای بررسی مفصل این موضوع بنگرید به: کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی

 

طبیعی است که آقای غیاث آبادی با فرض های غلط به نتایج غلط هم می رسد. غیاث آبادی با این موارد به نوعی، سال ها پژوهش استاد گرانقدر، دانای ایران زمین، حکیم ابوالقاسم فردوسی را زیر سوال برده است. فردوسی رنج زیادی کشید تا هرچه از تاریخ ایران می تواند بدست آورد و به احتمال قوی با پژوهش های طاقت فرسای خود به دنبال یافتن حقیقت بود و در این راه تا حدود زیادی موفق شد و یادگار ارزشمند خود را به دست ما رساند.

/ 5 نظر / 290 بازدید
آذربايجان ايگيدي

براي تمامي ياوه گوييهاي اين آقاي غياث آبادي هيچ دليلي بهتر از متن كتابهاي خود ايشان نيست. براي مثال در رابطه با اين ادعاي غياث‌آبادي (سکوت مطلق فردوسی و بایکوت نام کورش در شاهنامه دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. از جمله اینکه، احتمالاً فردوسی آوردن نام کورش را در شأن شاهنامه نمی‌دانسته ...) عينن از كتاب خود ايشان نقل ميكنم: نام كتاب: ايران چيست؟ سرشناسه:مرادي غياث آبادي، 1342 ناشر: نويد شيراز 1390 شماره كتاب شناسي ملي: 2176567 فصل 7 - نام ايران و پارس در شاهنامه - صفحه 41 - خط چهرم تا نهم (اما با اين حال مي‌بايد اين نكته را نيز ذر نظر داشت كه منابع فردوسي براي سرايش شاهنامه تا اندازه اي از صافي سانسور و تحريف دستگاه ديني زرتشتي عصر ساساني عبور كرده است.هرچند كه اين صافي درمورد خداي نامه‌ها به اندازه متن اوستا كارگر نبوده است:اما نبود يا كمبود سرگذشت هخامنشيان و اشكانيان در شاهنامه بر دستكاريهاي مخرب ساسانيان زرتشتي صحه ميگذارد) و اينچنين آقاي غياث آبادي آنچه را كه خودش در كتابهاي خود نوشته بصورت غرض ورزانه انكار، تحريف و تعبير نادرست ميكند...

ابراهيم

چرا شما نميخواهيد بفهميد شاهنامه فردوسي قصه شاهان است كوروش از سرلشكران بهمن كياني بوده و اصلا ايران شاهي به نام كوروش ندارد تا بخواهد در شاهنامه بيايد و اين گونه است كه كوروش در شان شاهنامه نيست فهميدي؟ نه نخواهي فهميد شايد ده ها سال ديگر....

آذربايجان ايگيدي

براي تمامي ياوه گوييهاي اين آقاي غياث آبادي هيچ پاسخي بهتر از متن كتابهاي خود ايشان نيست. براي مثال در رابطه با اين ادعاي غياث‌آبادي (سکوت مطلق فردوسی و بایکوت نام کورش در شاهنامه دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. از جمله اینکه، احتمالاً فردوسی آوردن نام کورش را در شأن شاهنامه نمی‌دانسته ... و یا اینکه کورش ناشناخته‌تر و بی‌اهمیت‌تر از آن بوده که نامش به گوش فردوسی رسیده باشد.) عينن از كتاب خود ايشان نقل ميكنم: نام كتاب: ايران چيست؟ سرشناسه:مرادي غياث آبادي، 1342 ناشر: نويد شيراز 1390 شماره كتاب شناسي ملي: 2176567 فصل 7 :نام ايران و پارس در شاهنامه - صفحه 41 - خط چهارم تا نهم (اما با اين حال مي‌بايد اين نكته را نيز ذر نظر داشت كه منابع فردوسي براي سرايش شاهنامه تا اندازه اي از صافي سانسور و تحريف دستگاه ديني زرتشتي عصر ساساني عبور كرده است.هرچند كه اين صافي درمورد خداي نامه‌ها به اندازه متن اوستا كارگر نبوده است:اما نبود يا كمبود سرگذشت هخامنشيان و اشكانيان در شاهنامه بر دستكاريهاي مخرب ساسانيان زرتشتي صحه ميگذارد) و اينچنين آقاي غياث آبادي آنچه را كه خودش در كتابهاي خود نوشته بصورت غرض ورزانه انكار، تحري

مگه نام كوروش در شاهنامه امده است ؟ مسلمه كه نيامده تناقض نيست كه اگاهيست

ایرانی

آقای غیاث آبادی انسان یاوه گویی بیش نیست آیشان نه میداند ایران یعنی چه و نه میدانی کوروش کیست با یک سری حرفهای بی پایه اساس که معلوم نیت آز کجا آورده است، و برای بعضی از دوستان متاسفم که این یاوه ها را به راحتی باور میکنن.